معرفی مرکز آموزش علمي_ كاربردي ابن سينا

مرکز آموزش علمی _کاربردی ابن سینا از سال 1392 تحت پوشش و حمایت «موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی بهزیستی» با چهار رشته کاردانی و یک رشته کارشناسی شروع به کار کرد .
مرکز آموزش علمی_ کاربردی ابن سینا در رشته ی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی با سه گرایش اتاق عمل ، آزمایشگاه ، کنترل عفونت و استریلیزاسیون و همچنین دوره کاردانی امور بیمه و کارشناسی بیمه اشخاص شروع به جذب دانشجو کرده است.
چشم انداز مرکز آموزش علمی _کاربردی ابن سینا: قصد دارد تا در میان مدت در قالب یک مرکز آموزش بین المللی معتبر و پیشرو در زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد پیراپزشکی و پشتیبانی مورد نیاز نظام سلامت فعالیت نماید.
رسالت مرکز آموزش علمی_ کاربردی ابن سینا:تربیت نیروی انسانی کارآمد پیراپزشکی و پشتیبانی نظام سلامت منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی در قالب آموزشهای علمی – کاربردی مي باشد.

^