رشته های تحصیلی

معرفي رشته‌هاي كارداني فني تجهيزات پزشكي دانشگاه جامع علمي-كاربردي:
رشته‌هاي كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي - اتاق عمل، تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي - آزمايشگاه تشخيص پزشكي و تجهيزات كنترل عفوني و استريليزاسيون با هدف رفع نياز بخش‌هاي مختلف حوزه‌هاي شغلي در بيمارستان‌ها، مراكز درماني، اتاق‌هاي عمل و شركت‌هاي توليد‌كننده و واردكننده تجهيزات پزشكي براي تربيت نيروي انساني ماهر با هماهنگي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه جامع علمي كاربردي به دو روش نيمسالي (ترمي) وپودماني طراحي و اجرا مي‌شود.
رشته كارداني فني كنترل عفوني و استريليزاسيون:
قابليت ها و مهارت‌هاي فني فارغ التحصيلان :
1-توانايي نصب و راه‌اندازي تجهيزات حوزه ‌كنترل عفونت و استريليزاسيون و تاسيسات مربوطه
2-توانائي انجام تست هاي پذيرش
3-توانائي پايش عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي و تاسيسات مربوطه در حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون و تاسيسات مربوطه
4-عيب يابي و انجام تعميرات اوليه
5-توانائي پياده سازي روال هاي نگهداشت وسايل و تجهيزات پزشكي حوزه ‌كنترل ‌ عفونت و استريليزاسيون و تاسيسات مربوطه
6-پياده سازي روال هاي اسقاط وسايل و تجهيزات پزشكي
مشاغل قابل احراز:
1-تكنسين تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي در حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون و تاسيسات مربوطه
2-ناظر فني فرآيند كنترل عفونت و استريليزاسيون و تاسيسات مربوطه
3-ارزياب فني
4-تكنسين فني
5- سرپرست

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- آزمايشگاه تشخيص پزشكي:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1-توانايي شناخت مواد، وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي و بازار وسايل و تجهيزات پزشكي و توانايي شناخت فضاي فيزيكي و ايمني كار در آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي
2-توانايي شناخت روش‌هاي دستگاهي سنجش آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي و توانايي تشخيص صحت و شرايط كاركرد تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
3-توانايي تعمير كردن قطعات، تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
4-توانايي كاليبره كردن تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
5-توانايي سرويس و نگهداري پيشگويانه و پيشگيرانه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
6-توانايي گزاش نويسي فني و مستند سازي عملكرد وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
مشاغل قابل احراز:
1-تكنسين دستگاههاي آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي
2-متصدي فني تجهيزات آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي (در شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده، فروشندگان تجهيزات آزمايشگاهي، واحد سفارشات و خريد تجهيزات، واحد ترخيص گمرك )

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي - اتاق عمل:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1-توانايي شناخت فضاي فيزيكي، مواد، وسايل و تجهيزات اتاق عمل و رعايت ايمني هر يك از آنها
2-توانايي انجام كار با دستگاه‌ها و تجهيزات اتاق عمل و تشخيص صحت و شرايط كاركرد آنها
3-توانايي نگهداشت تجهيزات اتاق عمل و كاليبره كردن آنها
4-توانايي تشخيص عيوب و تعميرات جزئي وسايل و تجهيزات اتاق عمل
5-توانايي گزارش نويسي فني و مستندسازي عملكرد وسايل و تجهيزات اتاق عمل
مشاغل قابل احراز:
1-تكنسين تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات اتاق عمل
2-متصدي فني وسايل و تجهيزات اتاق عمل (در واحدهاي فروش و شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده تجهيزات، واحد سفارشات و خريد تجهيزات در شبكه سلامت، واحد ترخيص گمرك)
رشته كارداني حرفه اي اموربيمه :
يكي از ضروري ترين مسائلي كه در جهان امروز شكل جدي به خود گرفته ، صنعت بيمه است . حوادث روزگار آنقدر متنوع و غير قابل كنترل شده است كه هيچ گاه نمي توان تصور كرد كه مي توانست راهي بهتر از بيمه را تصور كرد بيمه همانند حوادث دچار تنوع و تعدد شده است و براي هر يك از حوادث نوع خاصي از بيمه تعريف شده است . دوره کارداني بيمه يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از آموزش آن تربيت افرادي است که پس از يک آموزش دو ساله نظري و عملي به طور رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و پايين تر گرديده و خلاء حرفه اي موجود در اين زمينه را بر طرف نمايند.
فارغ التحصيلان دوره کارداني قادر خواهند بود فعاليتهاي زير را در سيستم بيمه اي کشور به ويژه در سطح شعب استانها انجام دهند:
1-انجام امور مربوط به صدور
2-انجام امور مربوط به تسويه خسارات
3-انجام امور مربوط به حسابداري شعب
4-سرپرستي و يا معاونت واحدهاي تابعه صنعت بيمه
رشته كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه اشخاص:
دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست یابی به اهداف زیر تهیه و تدوین گردیده است.
الف ) تربیت و تامین کادر متخصص ، کارآمد و متعهد مورد نیاز صنعت بیمه و سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور به منظور توسعه خدمات بیمه ای و فرهنگ بیمه در جامعه و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از مزایای آن در جهت رفاه عمومی
ب) ارتقاء به سطح دانش بیمه در کشور و بی نیازی و کاهش وابستگی های اجتماعی به سایر کشورها
ج) ایجاد امکان ادامه تحصیل و ارتقاء علمی برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی این رشته و به دنبال آن زمینه سازی برای افزایش امکان اشتغال و رفع بیکاری
با توجه به گستردگی و تنوع رشته های بیمه ای از یک سو و همچنین در دو بخش خصوصی به این صنعت و عرضه خدمات بیمه ای توسط دو بخش خصوصی و دولتی از سوی دیگر ، نیاز به متخصص این رشته بیشتر از گذشته احساس می گردد و اگر چه فعالیت های بیمه های بازرگانی عمدتاً در سه گروه اموال ، اشخاص و مسئولیت دسته بندی می شود ولی در حال حاضر این رشته به دو گرایش اموال و مسئولیت و اشخاص تقسیم که برای هر یک گرایش ها دروس تخصصی خاصی در نظر گرفته شده است.
نقش و توانایی:
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه با کسب مهارتهای لازم قادر خواهند بود سمتهای میانی و بالایی مدیریت در سازمان های بیمه ای و صنف بیمه کشور را احزار و ضمن توسعه و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها و شعبات آن ها اعم از داخل یا خارج موجب تولید و اشتغال بیشتر و صادارت نامرئی بیمه گردید ، همچنین آن ها قادر خواهند بود با راه اندازی دفاتر نمایندگی و یا کارگزاری علاوه بر بهینه سازی شبکه فروش به لحاظ ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف خاصه بیمه گذاران ضمن احقاق حقوق ایشان موجب کاهش دعاوی و پیشگیری از بسیاری از هزینه های مختلف در جامعه گردند .

رشته كارداني حرفه ای دارویاری:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1- توانایی برقراری ارتباط موثر و صحیح در محیط کار
2- توانایی استفاده از نرم افزار پرونده سلامت الکترونیک
3- توانایی سازماندهی و اداره کردن مرکز اردائه دهنده خدمات داروئی
4- توانایی انجام نسخه پیچی براساس استانداردهای سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت
5- توانایی انجام عملیات انبارداری
6- توانایی انجام عملیات صندوق داری

مشاغل قابل احراز رشته دارویاری :
1- متصدی امور دارویی در داروخانه های بخش خصوصی و دولتی
2- متصدی امور دارویی در انبار داری در مراکز بهداشت شهرستان ها و استان ها
3- متصدی امور دارویی در شرکت های توزیع دارو
4- جذب داروخانه بیمارستانی _شهریرشته كارداني حرفه ای مطب داری:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1- توانایی برقراری ارتباط اجتماعی مناسب، موثر و صحیح با مسئولین و ارباب رجوع محیط کار
2- توانایی گزارش نویسی و تشکیل پرونده
3- توانایی استفاده از نرم افزار پرونده سلامت الکترونیک
4- توانایی سازماندهی و اداره کردن مطب
5- توانایی انجام اقدامات و کمکهای اولیه بهداشتی براساس دستورالعمل وزارت بهداست و درمان

مشاغل قابل احراز مطب داری:
منشی و متصدی امور دفتری در:
1- مطب های پزشکان عمومی
2- در مطب های پزشکان متخصص
3- در کلینیک های بخش دولتی
4- در درمانگاههای خصوصی
5- در دفاتر مشاوره پزشکی و پایگاههای پزشک خانواده (بخش دولتی و خصوصی)
6- در مراکز مشاوره تغذیه (بخش خصوصی و دولتی)
7- در مراکز مشاوره شیردهی (بخش خصوصی و دولتی)
8- در مراکز مشاوره و ارائه خدمات ترک اعتیاد (MMT)رشته كارداني حرفه ای مددکاری کودک:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1- شناخت گروههای هدف کودکان
2- ایجاد ارتباط موثر با گروههای هدف کودکان
3- ارائه گزارش کامل مددکاری
4- برقراری ارتباط با کودکان
5- بکارگیری تکنیک های مددکاری در مواقع بحرانی

مشاغل قابل احراز رشته مددکاری کودک :
1- واحدهای درمانی و بیمارستانهای اطفال
2- انجمن ها و خیریه های مرتبط با کودک
3- مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و کودکان کارو خیابان
4- مرکز مشاوره وترک اعتیاد کودکان
5- دادگاههای مربوط به جرائم کودکان
6- مراکز بهزیستی و شیرخوارگاههارشته كارشناسی حرفه ای بیمه مسئولیت:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1- شناخت و ظرفیت سنجی بازار بیمه مسئولیت
2- شناخت ریسک و ارائه بیمه نامه ها با توجه به نیاز مشتری
3- معرفی خدمات پس از فروش بیمه مسئولیت
4- شناخت ساختار سازمان بیمه در ایران و جهان
مشاغل قابل احرازمدیریت بیمه اشخاص –بیمه مسئولیت:
1- کارشناس خدمات بیمه مسئولیت - اشخاص
2- کارشناس بازیابی فنی و صدور بیمه مسئولیت -اشخاص
3- کارشناس خسارت بیمه مسئولیت- اشخاص
4- کارشناس مسئول اجرائی بیمه مسئولیت- اشخاص
5- مدیر مرکز و شعب مسئولیت –اشخاص

رشته مهندسی فنآوری آزمایشگاه تشخیص پزشکی:
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فني فارغ‌التحصيلان :
1- تعمیر و کالیبره کردن تجهیزات و وسایل پیشرفته آزمایشگاهی
2- ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی و شناخت مواد مصرفی مناسب و آزمایشگاههای تشخیص طبی
3- مدیریت نگهداری تجهیزات و تدوین گزارشات کارشناسی و مقایسه ای درخصوص چرخه عمر وسایل

مشاغل قابل احرازمهندسی آزمایشگاه:
1- مهندسی فنی / مدیر فنی مستقر در آزمایشگاهههای تشخیص پزشکی
2- مسئول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاههای تشخص پزشکی
3-کارشناس ناظر تجهیزات آزمایشگاهی در اداره امور آزمایشگاها (نظارت و تایید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی، واحد سفارشات و خرید تجهیزات، واحد ترخیص گمرک) و شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی
4-مهندس نصب، نگهداری و تعمیرات دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی


^