» اطلاع رسانی کلاس ها

اطلاع رسانی کلاس ها

اطلاع رسانی کلاس ها علاوه بر تلگرام در سایت علمی کاربردی ابن سینا قسمت امور آموزش و زیر مجموعه اخبار آموزشی انجام می پذیرد.
^