اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 189
  • نويسنده : آموزش
  • تاريخ : 21 شهریور 1400
  • 0
21 شهریور 1400

فایل های دروس استاد جعفری:
درس داروشناسی 1
cholinergic-and-anti-cholinergic-drugs.pdf [6.04 مگابايت] ( تعداد دانلود: 158)Drug-pharmacodynamic.pdf [1.42 مگابايت] ( تعداد دانلود: 70)Introduction-of-pharmacology.pdf [3.72 مگابايت] ( تعداد دانلود: 60)Metabolism2.pdf [3.96 مگابايت] ( تعداد دانلود: 51)-.pdf [2.83 مگابايت] ( تعداد دانلود: 43)
درس داروشناسی 2
Anti-Hypertensive-Drugs.pdf [1.2 مگابايت] ( تعداد دانلود: 91)cholestrol-Tgs.pdf [1.48 مگابايت] ( تعداد دانلود: 67)CNS1-pharmacology.pdf [1.28 مگابايت] ( تعداد دانلود: 81)CVS-antisclrosls-w1th-tgs-clestrol.pdf [1.95 مگابايت] ( تعداد دانلود: 61)Diuretics-Drugs-Compatibility-Mode.pdf [481.55 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 64)PARKINSON.pdf [2.03 مگابايت] ( تعداد دانلود: 57)Review-coagulation.pdf [679.4 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 58)-.pdf [438.32 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 39)-.pdf [438.32 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 52)-.pdf [1.68 مگابايت] ( تعداد دانلود: 55)
-.pdf [1.41 مگابايت] ( تعداد دانلود: 56)-.pdf [1.97 مگابايت] ( تعداد دانلود: 60)-.pdf [1.59 مگابايت] ( تعداد دانلود: 65)-.pdf [396.79 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 42)
درس قوانین نظام دارویی
GDP__GSP_1-2-Repaired.pdf [1.33 مگابايت] ( تعداد دانلود: 70)GMP.pdf [588.96 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 47)-.pdf [57.35 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 53)-.pdf [1.36 مگابايت] ( تعداد دانلود: 66)-.pdf [1.71 مگابايت] ( تعداد دانلود: 63)-.pdf [524.35 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 65)_-.pdf [408.65 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 72)-.pdf [1.17 مگابايت] ( تعداد دانلود: 71)
درس قوانین شرکت های دارویی
GMP.pdf [1.22 مگابايت] ( تعداد دانلود: 92)-.pdf [498.71 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 62)-.pdf [541.39 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 57)-_-.pdf [1.2 مگابايت] ( تعداد دانلود: 58)-.pdf [1.69 مگابايت] ( تعداد دانلود: 52)-.pdf [1.61 مگابايت] ( تعداد دانلود: 52)-.pdf [788.92 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 48)
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 149
  • نويسنده : آموزش
  • تاريخ : 21 شهریور 1400
  • 0
21 شهریور 1400

منابع معرفی شده دروس استاد رحمانی
با سلام
منبع مطالعه واحد درس نسخه خوانی و خدمات داروخانه ، " کتاب کارآموزی در داروخانه ، تالیف دکتر منصور رحمانی ، انتشارات جعفری " است دانشجویان محترم درس نسخه خوانی لازم است علاوه بر اصول نسخه خوانی ، از صفحه 125 تا 140 این کتاب فقط دو ستون نام ژنریک و اثر را برای بازگشائی دانشگاه حفظ کنند .امتحان شفاهی این دوستون 2 نمره برای امتحان منظور خواهد شد . دانشجویان خدمات داروخانه لازم است از اول کتاب تا صفحه 20 بعلاوه از صفحه 45 اصول ساخت دارو تا تا پایان فصل را مطالعه نمایند
منبع مطالعه واحد درس تداخلات داروئی " کتاب داروشناسی کاربردی ، تالیف دکتر رحمانی حتماً ویرایش ششم ، انتشارات جعفری " است لطفاً تا بازگشائی دانشگاه بخش تداخلات و اصطلاحات دارو پزشکی این کتاب را مطالعه نمایند.
منبع درسی (فارماکولوژی ) داروشناسی 1 و 2 دکتر رحمانی از فایل روبرو است: -.pdf [908.34 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 10)
توضیح : برای فارماکولوژی یا داروشناسی 1 از صفحه 1 الی 28 مطالعه کنید و برای داروشناسی 2 از 28 الی آخر
^